Yazdır

İletişimin Tanımı Ve Kapsamı

İletişimin Kapsamı

Batılı dillerde “communication” sözcüğü ile anılan iletişim olgusunu hemen her alanda gözlemlemek olasıdır. Ayrıca iletişim günlük yaşamımızın da vazgeçilmez bir parçasıdır.

Toplum ve kitle kavramları günümüzde giderek önem kazanırken, bununla orantılı olarak iletişim olgusu da ön plana çıkmaktadır. İletişim, psikoloji, sosyoloji ve sosyal psikoloji bilimleri ile birlikte incelenmeye başlanmış, daha sonra ayrı bir bilim dalı haline gelmiştir.

Teknik atılımlar ve gelişmelerle, iletişim, kamuoyunun oluşturulmasında, halkla ilişkilerin düzenlenmesinde önemli bir yer tutmaktadır. Yönetenlerin de kitle iletişim araçlarıyla yönetsel etkinlikleri ön plana çıkarmaları, konunun önemini ve ağırlığını ortaya koymaktadır.

Kişi ve İletişim

İnsanoğlu, günlük yaşamındaki 24 saatinin önemli bölümünde hemen her anında iletişimle iç içedir. Gregory Bateson “İnsanlar günlük yaşamlarının, çalışmalarının %70’ini iletişimle geçirmektedirler.” demektedir. Buna ek olarak diyebilirim ki kalan kısmını da iletişim içinde geçirir, yani kendi içinde kendi kendine iletişim kurar…

İletişim için işaretler, semboller ve sözcükler kullanılmaktadır. El, kol, ayak ve yüz hareketleri de birer iletişim aracıdır. Sağır ve dilsizlerle diğer insanlar arasındaki konuşma biçimi farklıdır ama, sonuçta her ikisi de iletişim kurabilme uğraşı içerisindedir. İlkel ve çağdaş toplumlardaki iletişim sistemleri de kuşkusuz değişiklik gösterecektir. İnsanoğlu, yaşam süreci boyunca gerekli iletişimi çeşitli biçimlerde sağlayabilme yeteneğine sahiptir.

Ayrıca gereksinimlere göre, iletişim işaretlerinin ortaya çıkması da doğaldır. İlkel toplumlarda kişiler iletişimi sözcüklerden ziyade sembol ve işaretlerle, çağdaş toplumlar ise genellikle sözcüklerle gerçekleştirdiklerini de bu arada vurgulamalıyız.

İletişimin Tanımı

İletişimin tanımı konusunda fikir birliği sağlanamamakla birlikte, ortak özellikler göz önünde tutularak şöyle bir çerçeve çizilmiştir: “Herhangi bir konu hakkında kişi yada kitleye bilgi vermek, öğretmek, fikir empoze etmek, irkiltmek, kendi tezimizi savunmaya ikna etmek vb. için yazı, söz yada sembollerle yapılan karşılıklı bir alış – veriş işlemidir.”

Tek yönlü bilgi iletimine “enformasyon”, karşılıklı bilgi alış – verişine ise “communication – iletişim” denilmektedir. Bu da göstermektedir ki iletişim genel manada iki yönlü diye bilinen çok yönlü bir süreci içine almaktadır.

Genelleme yaparsak, iletişim, bir ortamdan yararlanılarak bilgi göndermedir. İletişimi kişi bazında değerlendirdiğimizde; kişinin aklı ve duygularıyla çevresinden aldığı iletileri çözümleme ve bu iletilere göre, yeni düşünce ve davranışlar geliştirme sistemidir.

- -

Bu açıklamalar sonunda iletişimin teorisi ile pratiğinin aynı olmadığı kanısı uyanabilir ama, gerçekte böyle değildir.

Her alanda her iletişim türünde bir kaynağın, bir iletiyi, bir kanal aracılığı ile bir alıcıya iletmesi sürecidir. Alıcının verdiği geribildirim de iletişimin etkililiğini bize anlatan bir bilgidir.

Şimdi diyorum ki bu kitabi meseleler ile ilkyazımızı yazmış olsak da bundan sonraki yazılarımızda daha basit bir dille ve örneklemelerle bazı konulara dalalım.

Herkese selam, dua ve muhabbetlerimi sunar, sağlıklı günler dilerim…